Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

“ Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś. ”
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Sponsored post
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu

July 04 2017

1085 53ee 390
3514 8667 390
Reposted fromamatore amatore vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
6260 ab7f 390
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
1498 387d 390
8001 a17b 390
Reposted frommisza misza vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
1006 5784 390
0682 cbb7 390
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...