Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Cuda zdarzają się tym, którzy ich poszukują, narażając się na porażkę. Zdarzają się tym, którzy całkowicie zatracają się w walce o dokonanie niemożliwego.
— Mark Helprin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
4465 b7a7 390
Reposted fromtatze tatze viaoll oll
3861 9f86 390
Reposted fromsarazation sarazation viaunknown6 unknown6
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
0147 ccb5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaunknown6 unknown6
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaunknown6 unknown6
9348 e7ed 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaunknown6 unknown6
7678 33a6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaunknown6 unknown6
Jak wrócić gdy wszystkie drogi prowadzą do Jego ramion i ust? Dlaczego tak trudno mu to powiedzieć? Nie umiem już iść bez Niego.
— Do S. (Explorers)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaunknown6 unknown6

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viaunknown6 unknown6
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viaunknown6 unknown6
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute viaunknown6 unknown6
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaunknown6 unknown6
2738 8584 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaunknown6 unknown6
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viaunknown6 unknown6
2560 b6ad 390
Reposted fromhomczi homczi viaunknown6 unknown6
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
— Esseral
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viafoodforsoul foodforsoul
9533 5ace 390
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl